CATALOG MEANWELL-DIN RAIL

 •   Tác giả: Meanwell
 •   Đã xem: 931
 •   Đã tải về: 15
 •   Đã thảo luận: 0

CATALOG MEANWELL-FUL01 RÚT GỌN

 •   Tác giả: Meanwell
 •   Đã xem: 852
 •   Đã tải về: 0
 •   Đã thảo luận: 0

CATALOG MEANWELL-LED01

 •   Tác giả: Meanwell
 •   Đã xem: 916
 •   Đã tải về: 1
 •   Đã thảo luận: 0

CATALOG MEANWELL-LED01
Kích thước ( rộng x cao ) : 210 x 297 mm (A 4).
Số trang : 48.
Ghi chú : Đây là bộ catalog nguồn Meanwell chuyên dùng cho LED ở ngoài trời có tiêu chuẩn IP30-IP67.

Danh mục sản phẩm