Nguồn Meanwell SP-75-48, bộ nguồn 76.8W 48V 1.6A
Đăng ngày 23-11-2017 08:49:42 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-48 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz
 

Nguồn Meanwell SP-75-27, bộ nguồn 75.6W 27V 2.8A
Đăng ngày 23-11-2017 08:46:09 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-27 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz
 

Nguồn Meanwell SP-75-24, bộ nguồn 76.8W 24V 3.2A
Đăng ngày 23-11-2017 08:09:30 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-24 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz
 

Nguồn Meanwell SP-75-15, bộ nguồn 75W 15V 5A
Đăng ngày 23-11-2017 08:04:20 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-15 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz
 

Nguồn Meanwell SP-75-13.5, bộ nguồn 75,6W 13.5V 5.6A
Đăng ngày 23-11-2017 07:55:53 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-13.5 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz

Nguồn Meanwell SP-75-12, bộ nguồn 75.6W 12V 6.3A
Đăng ngày 22-11-2017 04:00:01 PM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-12 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz
 

Nguồn Meanwell SP-75-7.5, bộ nguồn 75W 7.5V 10A
Đăng ngày 22-11-2017 03:52:55 PM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-7.5 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-75-5, bộ nguồn 75W 5V 15A
Đăng ngày 22-11-2017 03:23:54 PM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-5 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz
 

Nguồn Meanwell SP-75-3.3, bộ nguồn 49.5W 3.3V 15A
Đăng ngày 22-11-2017 02:15:28 PM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-3.3 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz.

Danh mục sản phẩm