Nguồn Meanwell RSP-75-48, Meanwell 75W 48VDC 1.6A Mới
Đăng ngày 19-06-2023 04:29:53 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell RSP-75-48 hoạt động với dãy điện áp ngõ vào 85 ~ 264VAC and cung cấp các model với điện áp ngõ ra DC hầu hết đáp ứng các nhu cầu trong ngành công nghiệp, nhiệt độ làm việc lên đến 700C. Được ứng dụng kiểm soát nhà máy hoặc thiết bị tự động hóa, thiết bị kiểm tra và đo lường,...

Nguồn Meanwell RSP-75-27, Meanwell 75W 27VDC 2.8A Mới
Đăng ngày 19-06-2023 04:18:20 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell RSP-75-27 hoạt động với dãy điện áp ngõ vào 85 ~ 264VAC and cung cấp các model với điện áp ngõ ra DC hầu hết đáp ứng các nhu cầu trong ngành công nghiệp. Mỗi model được làm mát bằng đối lưu không khí, nhiệt độ làm việc lên đến 700C. Được ứng dụng kiểm soát nhà máy hoặc thiết bị tự động hóa, thiết bị kiểm tra và đo lường, các máy móc liên quan đến laser, cơ sở đốt cháy, ứng dụng RF,..
 

Nguồn Meanwell RSP-75-24, Meanwell 75W 24VDC 3.2A Mới
Đăng ngày 19-06-2023 04:17:26 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell RSP-75-24 hoạt động với dãy điện áp ngõ vào 85 ~ 264VAC and cung cấp các model với điện áp ngõ ra DC hầu hết đáp ứng các nhu cầu trong ngành công nghiệp. Mỗi model được làm mát bằng đối lưu không khí, nhiệt độ làm việc lên đến 700C. Được ứng dụng kiểm soát nhà máy hoặc thiết bị tự động hóa, thiết bị kiểm tra và đo lường, các máy móc liên quan đến laser, cơ sở đốt cháy, ứng dụng RF,..
 

Nguồn Meanwell RSP-75-15, Meanwell 75W 15VDC 5A Mới
Đăng ngày 19-06-2023 04:12:50 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell RSP-75-15 hoạt động với dãy điện áp ngõ vào 85 ~ 264VAC and cung cấp các model với điện áp ngõ ra DC hầu hết đáp ứng các nhu cầu trong ngành công nghiệp. Được ứng dụng kiểm soát nhà máy hoặc thiết bị tự động hóa, thiết bị kiểm tra và đo lường, các máy móc liên quan đến laser, cơ sở đốt cháy, ứng dụng RF,..
 

Nguồn Meanwell RSP-75-13.5, Meanwell 75W 13.5VDC 5.6A Mới
Đăng ngày 19-06-2023 04:08:37 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell RSP-75-13.5 hoạt động với dãy điện áp ngõ vào 85 ~ 264VAC and cung cấp các model với điện áp ngõ ra DC hầu hết đáp ứng các nhu cầu trong ngành công nghiệp. Mỗi model được làm mát bằng đối lưu không khí, nhiệt độ làm việc lên đến 700C. Được ứng dụng kiểm soát nhà máy hoặc thiết bị tự động hóa, thiết bị kiểm tra và đo lường, các máy móc liên quan đến laser, cơ sở đốt cháy, ứng dụng RF,..
 

Nguồn Meanwell RSP-75-12, Meanwell 75W 12VDC 6.3A Mới
Đăng ngày 19-06-2023 04:02:50 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell RSP-75-12 hoạt động với dãy điện áp ngõ vào 85 ~ 264VAC and cung cấp các model với điện áp ngõ ra DC hầu hết đáp ứng các nhu cầu trong ngành công nghiệp. Mỗi model được làm mát bằng đối lưu không khí, nhiệt độ làm việc lên đến 700C. Được ứng dụng kiểm soát nhà máy hoặc thiết bị tự động hóa, thiết bị kiểm tra và đo lường, các máy móc liên quan đến laser, cơ sở đốt cháy, ứng dụng RF,..
 

Nguồn Meanwell RSP-75-7.5, Meanwell 75W 7.5VDC 10A Mới
Đăng ngày 19-06-2023 03:53:51 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell RSP-75-7.5 hoạt động với dãy điện áp ngõ vào 85 ~ 264VAC and cung cấp các model với điện áp ngõ ra DC hầu hết đáp ứng các nhu cầu trong ngành công nghiệp. Mỗi model được làm mát bằng đối lưu không khí, nhiệt độ làm việc lên đến 700C. Được ứng dụng kiểm soát nhà máy hoặc thiết bị tự động hóa, thiết bị kiểm tra và đo lường, các máy móc liên quan đến laser, cơ sở đốt cháy, ứng dụng RF,..
 

Nguồn Meanwell RSP-75-5, Meanwell 75W 5VDC 15A Mới
Đăng ngày 19-06-2023 03:41:42 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell RSP-75-5 hoạt động với dãy điện áp ngõ vào 85 ~ 264VAC and cung cấp các model với điện áp ngõ ra DC hầu hết đáp ứng các nhu cầu trong ngành công nghiệp. Mỗi model được làm mát bằng đối lưu không khí, nhiệt độ làm việc lên đến 700C, được ứng dụng kiểm soát nhà máy hoặc thiết bị tự động hóa, thiết bị kiểm tra và đo lường, các máy móc liên quan đến laser, cơ sở đốt cháy, ứng dụng RF,..
 

Nguồn Meanwell RSP-75-3.3, Meanwell 75W 3.3VDC 15A Mới
Đăng ngày 19-06-2023 03:38:08 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell RSP-75-3.3 hoạt động với dãy điện áp ngõ vào 85 ~ 264VAC and cung cấp các model với điện áp ngõ ra DC hầu hết đáp ứng các nhu cầu trong ngành công nghiệp. Mỗi model được làm mát bằng đối lưu không khí, nhiệt độ làm việc lên đến 700C. 
 

Danh mục sản phẩm