EPP 200

Nguồn Meanwell EPP-200 series

Sản phẩm mới EPP-200 series ( loại nguồn không vỏ ( Open Frame ) dạng nhỏ dùng trong công nghiệp ).Gồm các loại điện áp tương ứng với các model nguồn Meanwell EPP-200-12, EPP-200-15, EPP-200-24, EPP-200-27,EPP-200-48.

Danh mục sản phẩm